The truth about spiritual warfare

This book proves that “Spiritual warfare” is a false doctrine. The necessary Scriptures that support this statement are discussed in detail. People are actually oppressed just because they believe in this doctrine. This book will challenge your beliefs on this subject and it will set you free. No need to register: Choose your desired eBook, … Read moreThe truth about spiritual warfare

Understanding the prophetic times we live in

During the morning hours of Tuesday, June 2, 2015, the Lord Jesus Christ instructed me to write this report. He called it a “report” because He wanted me to write it as a “report of imminent events” to those who wish to understand the prophetic times we live in. The aim of this report is to bring … Read moreUnderstanding the prophetic times we live in

Die waarheid omtrent siektes en ander ellendes

Hierdie boek is geskryf om vals leerstelling ten opsigte van siektes en ander ellendes uit die woord van God te weerlê. God wil nie dat ons in onkunde en in die duister moet lewe ten opsigte van die oorsake van siektes en ellendes nie. As ons weet wat werklik siekte veroorsaak dan weet ons ook hoe om … Read moreDie waarheid omtrent siektes en ander ellendes

Huiskerk gemeente planting strategie

Hierdie strategiese hulpmiddel kan deur huis gemeente planters gebruik word om nuwe gemeentes te plant. Die volgorde en inhoud van die materiaal is strategies uiteengesit om die nuwe lidmate doelgerig op hoogte te bring met die beginsels wat huiskerke beheer. Die “Huiskerk gemeente planting strategie” DVD kan deur middel van epos aangevra word Een klik om … Read moreHuiskerk gemeente planting strategie

Bediening in die huiskerk gemeente

Hierdie woordstudie behandel praktiese bediening in die Nuwe-Testamentiese gemeente. Almal word toegerus in die “Christus” bediening met die doel om as almal deelnemende en almal funksionerende seuns en konings van God in die liggaam van Christus te funksioneer. Ons is almal geroep om te bedien. Die vyfvoudige bedienaars se rol om die gemeente toe te … Read moreBediening in die huiskerk gemeente

Bybel gefundeerde leierskap

Hierdie woordstudie verduidelik hoe leierskap in die kerk funksioneer. Ware Bybel gefundeerde leierskap volgens Nuwe-Testamentiese voorskrifte is nie dit wat ons vandag in die kerk sien nie. Hierdie boek gebruik baie belangrike Skrifgedeeltes in die Bybel om aan die leser God se wil en doel met betrekking tot die funksionering van die vyfvoudige bedienaars te … Read moreBybel gefundeerde leierskap