About us

ASR Martins is one of the founding members of the “SA House churches” initiative. He stays with his wife Marinda and their boys, Ewaldt and Rheeder, in Klerksdorp, South Africa. They also have a daughter Alisia. They see themselves as spiritual facilitators by providing support, resources and encouragement to everybody who wants to be pioneers in the hand of God

Go to the bottom of this page to find out more about our church planting strategies.

Taking hands with the Institutional Church

When people read my books they might get the impression that I am apposed to the institutional church. I do need to preach the pure word of God in obedience and in truth without any compromise, but don’t allow this to bring you under a false impression. My ministry is still an integral part of the institutional church. Although I am an advocate of house churches I do realize that we are still just one church. There is no place for exclusivity. We need to serve God in unity and we do need to take hands. We do not differ that much anyway. I do believe that we, members of the global church of Christ, can work together to allow God to remove from our midst what is not of Him and to put in place what He initially intended. I am taking hands and working together with all Christian churches in unity and in love. We are really one in the bond of love. There should not be any division among us just because we differ on some issues. When we work together in unity, God will work together with us and He will build us up in unity and in love.

Basie Martins is een van die stigterslede van die “Suid-Afrikaanse Huiskerke” fasilitering inisiatief. Hy woon saam met sy vrou Marinda en hul twee seuns Ewaldt en Rheeder in Klerksdorp, Suid-Afrika. Hulle het ook ‘n ouer dogter, Alisia. Hy sien homself as ‘n geestelike fasiliteerder wat die nodige ondersteuning, hulpbronne en aanmoediging verskaf aan almal wat “pioniers” in God se hand wil wees.

Die webblad het ten doel die promovering van huiskerke en die fasilitering van huiskerk planters en die huiskerk gemeenskap van Suid-Afrika.

Uit sy pen: Wanneer mense my boeke lees mag hulle dalk die indruk kry dat ek die institusionele kerk veroordeel. Uit die aard van die saak moet ek Bybelse waarhede onverskrokke weergee sonder om kompromieë aan te gaan. Dit mag party mense afstoot en ek is jammer wanneer dit die geval is. In werklikheid is die institusionele kerk gevul met pragtige Gees gevulde leiers en kinders van God wat Hom in gees en in waarheid aanbid met die mooiste motiewe, ywer en gesindhede. Hulle het God lief en wil Hom behaag. Dit is ook dan hoekom God hulle seën en met hulle saamwerk. Dit is per slot van rekening nie hulle skuld dat die kerk die roete geloop het wat dit geloop het nie. Hulle het ook maar net geërf wat onkundige kerkleiers in die loop van die jare ingestel het.

Ek wil ook net in hierdie verband noem dat ek reeds 14 jaar gelede die institusionele kerk verlaat het om behulpsaam te wees met die vestiging van die huiskerk gemeenskap in Suid-Afrika. Ek is deur God vanuit die institusionele kerk gestuur om dit te doen. Ek is nie uit die institusionele kerk geroep of geneem nie. Ek is ‘n afgevaardigde van die ware kerk binne die institusionele kerk. Dit beteken ek is nog steeds deel van die mense van die institusionele kerk en nog steeds baie lief vir hulle. Ek oordeel geeneen van hulle nie en ek vat nog steeds hande met hulle.

Church planting strategies!

  1. Plant new churches the Biblical way: The five-fold ministry go out two-two and they plant New-Testament churches from scratch. They find a man of peace and they plant a new congregation in his house. Read more about this method here.
  2. Plant new churches through modern teaching and equipping: Gather people in a School-hall or similar venue. Hold two services on Sundays to teach people the proper way of planting house churches. After thorough teaching (about a year) on planting and maintaining proper Biblical house churches, start cell groups. After proper equipping and training for approximately one year, convert the cell groups (now one year old), into full-fledged house churches. Never stop your weekly services in the School-hall because you need to train and equip new members on a continuous basis.
  3. Convert old institutional churches into New-Testament house churches: Traditional full-time pastors to adopt the strategy discussed in point 2 above. Read more about this method here.sonder_christus_is_ons_niks

Terug na die Tuisblad

Alle plaaslike hulpmiddels op hierdie webblad is gratis. Help ons asseblief deur dit met jou vriende te deel deur middel van die sosiale netwerke. Sosiale netwerke skakels beskikbaar onder aan bladsye