Huiskerke

Boeke wat saam omvattende handleidings uitmaak wat die Nuwe-Testamentiese kerk van die Bybel aan die leser bekend stel. Alle aspekte van die vroeë kerk se gemeente lewe word in hierdie boeke behandel. Die fokus in hierdie kategorie is op die geestelike beginsels wat outentieke huiskerk planting beheer.