The danger of dreams and visions

The children of God should be careful when they listen to testimonies of people who experienced a visitation from God in a dream or a vision. Firstly, make sure that the statements made by such a person are in fact according to the word of God. Secondly, never be caught off-guard by the following words: “Jesus told me in a vision…” Immediately remember that every word that the person say after these introductory words may not be exactly what Jesus told the person

Was Martin Luther se optrede geregverdig?

Soos ons weet het Martin Luther en baie ander mense van die leerstellings en praktyke van die Katolieke kerk verskil. Die vrae wat ek myself afgevra het was: Het hulle regtig so baie verskil en was die verskille regtig so belangrik? Was daar regtig nie genoeg redes om in eenheid saam te staan en hierdie verskille deur te werk nie? Was Martin Luther se optrede geregverdig? Kon hy nie die situasie anders hanteer het nie?

Outentieke Bybelse leierskap

Hoe staan die saak dan, broeders? Wanneer julle saamkom, laat die voorsang leier die gemeente in lofprysing en aanbidding lei, laat die herder afkondigings maak, laat die herder bid, laat die herder preek, laat die herder die mense deur gebed bedien, laat die gemeente al hulle aandag op die herder rig, laat die gemeente stil wees — laat alles tot stigting geskied.